Bộ thuỷ tinh kèm túi giữ nhiệt và bộ đũa thìa Made in Korean(1000+490v+490tr+túi+đũa)

Bộ thuỷ tinh kèm túi giữ nhiệt và bộ đũa thìa Made in Korean(1000+490v+490tr+túi+đũa)

570,000₫

Mô tả

Made in Korean
Siêu khuyến mại 
- Bộ thuỷ tinh kèm túi giữ nhiệt và bộ đũa thìa giảm còn 570k (giá lẻ 665k)
- bộ không gồm đũa thìa giá 495K
DUng tích hộp chia ngăn 1000ml, hộp vuông 490ml va hộp tròn 490ml, túi to cỡ đại hộp thìa đũa có hộp

Bình luận

Sản phẩm khác